Het beste van beiden

Voor advies op maat voor uw LOTO veiligsteldocumenten kan Locktech absoluut van betekenis zijn. Maar wat als uw LOTO veiligsteldocumenten al zijn ingericht maar het enige wat nog ontbreekt een labelprinter is om de benodigde gevarenlabels te kunnen printen?

Voor ExxonMobil Fife heeft Locktech met minimale modificaties de bestaande veiligsteldocumenten geschikt gemaakt om deze te laten werken met onze labelprinters. Vanaf nu worden de gevarenlabels van Locktech geprint en toegepast bij één van de grootste ethyleenfabrieken van Europa.

Kroonborg Walk-to-Work Vessel krijgt eigen labelprint systeem aan boord

Ter ondersteuning van de dagelijkse veiligstel-activiteiten zal de bemanning van de Kroonborg gebruik gaan maken van het labelprint systeem van Locktech, welke al enkele jaren wordt toegepast binnen o.a. de operationele offshore activiteiten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

De Kroonborg Walk-to-Work Vessel is een innovatief schip om efficient om te kunnen gaan met onderhouds- en decomplex werkzaamheden op de diverse offshore platforms in de Noordzee.

Neste start met blindlabelprint systeem

Na een succesvolle implementatie van het labelprint systeem voor Operations heeft Neste een door Locktech ontwikkeld blindlabelprint systeem in gebruik genomen ten behoeve van het plaatsen en verwijderen van diverse blinden. Het afsteken van equipment is een essentieel onderdeel van veiligstellingen waarbij equipment wordt geopend en in sommige gevallen zelfs betreden dient te worden. De bestaande blindlijsten zijn gekoppeld aan hetzelfde printprogramma welke vanaf nu 2 printers aan zal sturen.

Neste optimaliseert veiligstel-activiteiten met het Locktech labelprint systeem

Neste is begonnen met het printen van gevarenlabels benodigd voor de veiligstellingen van de operationele afdeling, waarbij de bestaande werkwijze voor het aanmaken van veiligsteldocumenten volledig intact is gebleven en op sommige punten zelfs is vereenvoudigd.

Neste is een pionier in de olie-industrie op het gebied van raffinage en de marketing van schonere brandstoffen voor het verkeer. De biodieselraffinaderij op de Maasvlakte is sinds eind 2011 operationeel.

Locktech start implementatie bij LyondellBasell

De Maasvlakte locatie van het chemieconcern LyondellBasell maakt gebruik van ons labelprint systeem om de veiligstellingen binnen Operations te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Locktech is sinds 2013 actief als leverancier van labelprintsystemen voor de chemische- en petrochemische industrie en heeft zich gespecialiseerd in het optimaliseren van veiligheidbeheersystemen zoals Lock Out & Tag Out.

Oplevering 2e labelprint systeem voor Gate Terminal

Na een succesvolle implementatie van ons labelprint systeem voor de afdeling Operations is, na een periode van intensieve samenwerking, een 2e systeem opgeleverd welke gebruikt zal gaan worden door de afdeling Electriciteit en Instrumentatie.

Het was een uitdaging om de reeds bestaande werkwijze, waarbij de veiligstelling wordt uitgevoerd en beheerd middels een zogenaamd handgeschreven electrisch isolatie certificaat, te converteren naar een geautomatiseerd proces.

Mede gezien onze ervaring met veel verschillende veiligstel-methodes werd ons concept goed ontvangen wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat de tijd aan voorbereidingen flink gereduceerd is.

Implementatie labelprint systeem voor Gate Terminal

Onze inspanningen om van Locktech een betrouwbare partner te maken op het gebied van geautomatiseerde veiligstellingen hebben het mogelijk gemaakt om, na de veelzijdige projecten rondom de aardgaswinning in Groningen, onze activiteiten uit te kunnen breiden naar de industrie op de Maasvlakte.

Gate terminal, een joint venture van Gasunie en Vopak op de Maasvlakte in Rotterdam, is de toegangspoort voor LNG (liquid natural gas) uit de hele wereld en draagt daarmee bij aan de diversificatie van de Europese aardgasvoorziening. Gate terminal ontvangt het LNG, slaat het op, maakt het weer gasvormig en voert het in het Noordwest-Europese gastransportnetwerk. Gate heeft zich ontwikkeld tot een knooppunt (“hub”) van waaruit export van LNG kan plaatsvinden naar andere delen van Europa en de rest van de wereld.

Labelprint systeem voor 2e offshore platform NAM

Een jaar na de ingebruikname van ons systeem op het 1e Offshore platform van de NAM op de Noordzee is ons automatisch labelprintsysteem eind 2015 geimplementeerd op een 2e Offshore locatie van de NAM. Hieruit blijkt dat Locktech betrouwbare veiligheidbeheersystemen aflevert, zowel onshore als offshore, als belangrijk hulpmiddel voor de technici en operators die dagelijks voorbereidingen dienen te treffen om geplande werkzaamheden aan installaties veilig plaats te kunnen laten vinden.

Wij zijn vanzelfsprekend enorm trots om opnieuw een locatie van één van onze grootste klanten te mogen voorzien van ons gevarenlabel printsysteem.

NAM Offshore start 1e pilot

Sinds eind 2014 is het 1e offshore platform van de Nederlandse Aardolie Maatschappij begonnen met een pilot van ons labelprintsysteem naar aanleiding van zeer goede ervaringen van de Asset Groningen. Hiermee komt het aantal labelprintsystemen op 10 welke toegepast worden binnen de Nederlandse Aardolie Maatschappij

Gasunie start met 1e pilot Locktech labelprint systeem

Sinds juni 2014 is ons labelprintsysteem operationeel op de Zuidwending locatie van de Nederlandse Gasunie N.V. Er was behoefte aan een geautomatiseerd systeem voor het aanmaken van zogenaamde bloklijsten in combinatie met gevarenlabels. Na een aantal sessies over hoe de opzet van het systeem er uit moest komen te zien zijn wij gestart met het ontwikkelen van dit systeem wat naadloos aansluit op de reeds geimplementeerde werkwijze voor het inbrengen van veiligstellingen.