Experts in Lock Out & Tag Out

Maatwerk wat naadloos aansluit op uw veiligstel activiteiten met inachtneming van de binnen uw organisatie geldende basisregels voor bijvoorbeeld HSSE en Operational Discipline

Middels ons LOTO programma brengen we structureel uw veiligstelproces in kaart en informeren we u waar wij van betekenis kunnen zijn en geven wij advies waar benodigd.

Wat is Lock Out & Tag Out?

Lock Out & Tag Out is een algemene werkwijze, die wereldwijd wordt toegepast, om alle bronnen van energie in machines en procesinstallaties te isoleren. Denk hierbij o.a. aan:

> Druk
> Temperatuur
> Chemische energie
> Electriciteit
> Mechanische energie (roterende delen, hydrauliek, etc.)

Deze energiebronnen worden geïsoleerd door het uitvoeren van een volgorde van handelingen, vastgelegd in zogenaamde veiligstelprocedures. De veiligstelprocedure vormt de basis van elke veiligstelling, omdat deze exact is samengesteld voor de uit te voeren werkzaamheden. De veiligstelprocedure wordt voornamelijk uitgevoerd door de operationele afdeling in overeenstemming met de beschikbare documentatie zoals P&ID’s, werkinstructies en de corresponderende werkvergunning(en)

Lock Out

De veiligstelprocedure bevat bijvoorbeeld alle handelingen om leidingwerk en equipment druk- en productvrij te maken, electrisch equipment spanningsloos te schakelen (al dan niet ondersteund door E&I) en voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van stekers of blinden. Bij deze isolatie handelingen worden er sloten geplaatst op bijvoorbeeld afsluiters en electrische schakelaars om onbedoeld bedienen hiervan te voorkomen. De sleutels van al deze sloten dient bij de administratie van de veiligstelling te worden bewaard. In veel gevallen is dit in een centrale controlekamer of een In Plant House waar gebruikt gemaakt wordt van zogenoemde Lockboxen waarin de sleutels bewaard worden.

Tag Out

De geplaatste sloten worden in veel gevallen ook voorzien van een gevarenlabel met alle relevante informatie uit de bijbehorende veiligstelprocedure ter identificatie. Sommige gevarenlabels bevatten een scheurstrookje, welke als double-check bij de sleutels in de Lockbox bewaard kunnen worden. In praktijk wordt dit veel toegepast waar een zogenaamde line-break plaatsvindt en er een blind of steker geplaatst wordt. Middels scheurstroken wordt de progressie bijgehouden van check voor het blinden, plaatsen van de blinden en het uiteindelijk weer verwijderen van de blinden.

Waarborging van de isolatie

De Lockbox bewaart alle sleutels (en scheurstrookjes indien toegepast) en wordt voorzien van een Master slot, zodat deze niet geopend kan worden totdat alle verbonden werkvergunningen zijn afgemeld. Vaak gaan er meerdere sloten op een Lockbox, geplaatst door houders van de verbonden werkvergunningen. 

Zijn de werkvergunningen afgemeld dan kunnen alle sloten van de Lockbox verwijderd worden waarna de operationele afdeling kan beginnen met het opheffen van de veiligstelling ter voorbereiding op het opnieuw in bedrijf nemen van het equipment of de procesinstallatie.